TrackGPS

Health & Pharmaceuticals

Some of the challenges of emergency medical services include communication between drivers and the dispatcher, task, and vehicle management according to factual needs, records of fuel consumption and route checking to reduce intervention time. All these are addressed through TrackGPS solutions.

The application provides permanent vehicle monitoring, increasing intervention capacity and improving control of emergency situations. You can see which is the closest car to the incident’s location and communicate valuable information to the driver.  Also, you can optimize the distances traveled, which helps shorten intervention time and accurately measure fuel consumption and level, thus reducing operational costs.

As for the transport of pharmaceuticals, they need strict temperature control. TrackGPS allows real-time monitoring of the temperature and operation status of cooling systems. This is possible through sensors that communicate via Bluetooth specific data such as door openings, or in the event of large temperature variations, the solution transmits automatic alarms to the fleet manager. In turn, he may act in case of unauthorized events.

Aplicația permite monitorizarea în orice moment a mașinilor, sporind capacitatea de intervenție și gradul de control în gestionarea situațiilor de urgență. Poți vedea care este cea mai apropiată mașină de locația evenimentului, poți comunica informații importante șoferului. De asemenea, ai posibilitatea de a optimiza distanțele parcurse, fapt care contribuie la scurtarea timpului de intervenție și de a măsura cu precizie consumul și nivelul de carburant,  astfel reducând costurile operaționale.

În ceea ce privește transportul produselor farmaceutice , acestea au nevoie de un control strict al temperaturii. TrackGPS permite monitorizarea în timp real a temperaturii și funcționării sistemelor de răcire prin intermediul unor senzori care comunică prin Bluetooth datele specifice la deschiderea ușilor sau în situația unor variații mari de temperatură, soluția transmite alarme automate către manager sau către responsabilul parcului auto. La rândul lui, acesta poate lua măsuri în cazul evenimentelor neautorizate.

COMPLETE SOLUTIONS FOR FLEET TRACKING AND MANAGEMENT IN THE FIELD OF HEALTH & PHARMACEUTICAL PRODUCTS ARE:

BASIC TRACKING

Basic TrackGPS feature has been designed to cover your fleet’s essential GPS tracking needs.

CAN READING

Board computer data real time tracking.

DRIVER BEHAVIOUR

Driver behaviour real time monitoring.

SECURE TRANSPORT

Feature for real-time vehicle tracking, generating special reports and setting alarms or notifications.

SAFE DRIVE

Provide fleet drivers’ safety using the assisted defensive driving.

DRIVER COMMUNICATION

Good communication between dispatcher/fleet manager and drivers using TrackGPS Communicator.

CLIENTS WHO HAVE TRUSTED TRACKGPS SERVICES: